قیمت روز محصولات ایران خودرو در۵ مهر ۱۴۰۲ +جدول

۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

پژو پارس

به زودی

۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰


۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

وانت آریسان 2

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو دربازار ۵ مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰

ایران خودرو

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

پژو پارس سفارشی

۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

نام
خودرو

پیکاپ فوتون . دیزل

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

قیمت
کارخانه (تومان)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰

۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

به زودی

۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701189/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%B5-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

پژو پارس TU5

۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

به زودی

۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

تارا دستی

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


به زودی


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی