قیمت روز محصولات ایران خودرو در۷ تیر ۱۴۰۲ +جدول

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

به زودی

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰


۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 1)

وانت آریسان 2

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

توقف تولید


۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

پژو پارس

۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


توقف تولید


سورن پلاس دوگانه‌سوز

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


به زودی

۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

ناموجود

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/693433/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

ایران خودرو


قیمت
کارخانه (تومان)


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


پژو 206 تیپ 2

۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰پژو پارس TU5
سفارشی

سورن پلاس (تیپ 2)

۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو پارس سفارشی ELX

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

قیمت
بازار (تومان)

پژو پارس TU5

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

تارا اتوماتیک

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

تارا دستی

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5
سفارشی
ELX

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی