قیمت روز محصولات ایران خودرو در۷ تیر ۱۴۰۲ +جدول

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

پژو پارس TU5

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


به زودی

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

تارا دستی

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

پژو پارس TU5
سفارشی

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

پژو پارس TU5
سفارشی
ELX

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

به زودی

رانا پلاس (پانوراما)

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)


به زودی

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

پژو 207 اتوماتیک MC

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پژو پارس سفارشی ELX

۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


قیمت
بازار (تومان)

نام
خودرو

پژو پارس

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰پژو پارس سفارشی

۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

پژو 206 تیپ 2

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


توقف تولید


سورن پلاس (تیپ 2)

توقف تولید


۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

تارا اتوماتیک V4

۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


رانا پلاس

سورن پلاس دوگانه‌سوز

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


ناموجود

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

سورن پلاس (تیپ 1)

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/693433/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی