قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

نام
خودرو

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

به زودی

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پیکاپ فوتون . دیزل

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


رانا پلاس

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

سورن پلاس دوگانه‌سوز

ایران خودرو۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699367/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

پژو 207 اتوماتیک MC

۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

تارا دستی

پژو 207 اتوماتیک

۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

قیمت
کارخانه (تومان)


۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

به زودی

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

پژو پارس سفارشی

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی