قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۱شهریور ۱۴۰۲ +جدول

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

قیمت
کارخانه (تومان)


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


پژو پارس

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)


۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


به زودی

۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


به زودی

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پژو 207 تیپ 5

سورن پلاس (تیپ 4)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC


دنا پلاس (تیپ 1)

به زودی

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

ایران خودرو


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی

به زودی

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


تارا دستی

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


رانا پلاس

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

هایما 8 اس ( 8S
)

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699442/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

تارا اتوماتیک V4

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۱ شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی