قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۱شهریور ۱۴۰۲ +جدول

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


به زودی

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

نام
خودرو

سورن پلاس (تیپ 4)

تارا اتوماتیک V4

رانا پلاس

پژو پارس

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

پژو پارس TU5

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

تارا اتوماتیک

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پژو 207 اتوماتیک

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

تارا دستی

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

سورن پلاس (تیپ 2)

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۱ شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰

۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰

ایران خودرو

پژو پارس سفارشی

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699442/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی