قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۱ اسفند ۱۴۰۰+جدول

۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 . تیپ 2

پژو پارس اتوماتیک

۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰


۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع ایران خودرو در بازار ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


پژو پارس

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

ایران خودرو


۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

توقف تولید

سمند LX

هایما اس 7 توربو ( S7 )

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

پژو پارس دوگانه سوز

۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰

۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰

۲۲۷,۶۲۳,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5 P

به زودی

رانا پلاس TU5+
(پانوراما)

۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰

۳۵۹,۸۱۰,۰۰۰

ناموجود

پیکاپ دوکابین فوتون .
بنزینی

توقف تولید

۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰

ناموجود

هایما اس 5 توربو ( S5 )
پلاس

سمند EF7

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 )

سورن پلاس

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۱۷۵,۹۲۳,۰۰۰

۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰

۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰

۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/649050/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰


پیکاپ دوکابین فوتون .
دیزل

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰


۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰


۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 صندوقدار

نام خودرو

پژو 206 . تیپ 5

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


رانا پلاس

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


دنا

پژو SLX 405

۲۱۴,۱۱۱,۰۰۰


۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان

توقف تولید


۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

تارا دستی

دنا پلاس توربو

تارا اتوماتیک

پژو پارس LX

قیمت کارخانه (تومان)


۱۶۹,۲۳۳,۰۰۰


توقف تولید


۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


هایما اس 7 توربو ( S7 )
پلاس

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰


سمند EF7
دوگانه سوز

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 صندوقدار

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰


توقف تولید


۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰


توقف تولید


به زودی

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰


پژو GLX 405

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی