قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۱ تیر ۱۴۰۲ +جدول

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 1)

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

رانا پلاس

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

قیمت روز محصولات ایران خودرو در 11 تیر ۱۴۰۲ +جدول

۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


ناموجود

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

دنا پلاس توربو
اتوماتیک۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


به زودی

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

پژو پارس سفارشی

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

سورن پلاس (تیپ 3)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

وانت آریسان 2

نام
خودرو

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

پژو 206 تیپ 2

توقف تولید


ناموجود

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


به زودی

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۱ تیر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰

توقف تولید

سورن پلاس (تیپ 2)

۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

تارا اتوماتیک

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

ایران خودرو

۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/693767/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو پارس TU5
سفارشی
ELX

۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


پژو 207 اتوماتیک MC

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5
سفارشی

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی