قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۲شهریور ۱۴۰۲ +جدول

وانت آریسان 2

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

سورن پلاس (تیپ 4)

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699521/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۲ شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


پژو 207 اتوماتیک

تارا اتوماتیک

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

ایران خودرو

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰

۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

پژو 207 موتور TU3

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

به زودی

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰

۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

قیمت
کارخانه (تومان)

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

تارا اتوماتیک V4

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

به زودی

۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

سورن پلاس (تیپ 2)

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی