قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۲شهریور ۱۴۰۲ +جدول

سورن پلاس (تیپ 4)

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

نام
خودرو

پژو پارس سفارشی

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

سورن پلاس (تیپ 3)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۲ شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

پژو 207 تیپ 5

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699521/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

ایران خودرو


سورن پلاس (تیپ 2)

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

رانا پلاس

پژو 207 اتوماتیک MC

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

تارا اتوماتیک V4

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


تارا دستی

پژو پارس


۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


به زودی

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

پژو پارس سفارشی ELX

وانت آریسان 2

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

پژو 207 اتوماتیک

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


به زودی

پژو 207 موتور TU3

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی