قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۲ تیر ۱۴۰۱+جدول

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


پژو SLX 405

قیمت کارخانه (تومان)


پژو GLX 405 دوگانه سوز

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

دنا

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


پژو پارس XU7

پژو پارس XU7P

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661096/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

دنا پلاس توربو اتوماتیک

ناموجود

رانا پلاس

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

 


سورن پلاس

۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


سمند EF7

۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


پژو 206 تیپ 2

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


توقف تولید


ناموجود

ناموجود

پژو پارس XU7P سفارشی

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس دوگانه سوز


ایران خودرو

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


سمند LX

۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

توقف تولید


۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


نام خودرو

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


توقف تولید


۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


وانت آریسان

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

 

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

پژو پارس TU5

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران
خودرو در بازار
۱۲ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی