قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۲ تیر ۱۴۰۱+جدول

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


سمند LX

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو GLX 405 دوگانه سوز

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

سمند EF7

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


ناموجود

توقف تولید


۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

 


۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


پژو پارس TU5

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران
خودرو در بازار
۱۲ تیر
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
دنا پلاس توربو

تارا اتوماتیک

۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P

ناموجود

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

دنا

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


سورن پلاس

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


پژو پارس دوگانه سوز

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


پژو پارس TU5 سفارشی

 

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو SLX 405

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661096/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

وانت آریسان

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 2

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

رانا پلاس

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

دنا پلاس

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


پژو پارس XU7

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو GLX 405

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


ناموجود

قیمت کارخانه (تومان)


۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


نام خودرو

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی