قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

پژو
پارس سفارشی
ELX

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

رانا
پلاس

۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 دنده‌ای (پانوراما)

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/696806/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

هایما
8 اس ( 8
S)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


پژو
206 تیپ 3 (پانوراما)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


پژو
207 اتوماتیک

به زودی


سورن
پلاس (تیپ 1)

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ
فوتون . دیزل

۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


دنا
پلاس توربو اتوماتیک جوانان

سورن
پلاس (تیپ 2)

هایما
اس 5 (
S5)
پلاس

تارا
دستی

۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
آریسان 2

پژو
207 اتوماتیک
MC

۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

قیمت کارخانه (تومان)


پیکاپ
فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

رانا
پلاس (پانوراما)

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

دنا
پلاس (تیپ 1)

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما
اس 7 (
S7)
پلاس

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


هایما
اس 7 (
S7)
پلاس سفارشی

۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


پژو
207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما)

پژو
207 دنده‌ای (برقی)

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


تارا
اتوماتیک
V4

تارا
اتوماتیک

۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


سورن
پلاس (تیپ 3)

پژو
207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس دوگانه‌سوز

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو
207 موتور
TU3

دنا
پلاس توربو( 6 سرعته)

پژو
پارس سفارشی

پژو
207 اتوماتیک (پانوراما)

پژو
207 تیپ 5

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی