قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۴ تیر ۱۴۰۱+جدول

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو
SLX 405

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


تارا
اتوماتیک


۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 اتوماتیک
MC

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661337/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

هایما
اس 7 توربو (
S7 ) پلاس

توقف
تولید


پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سمند
LX

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما
اس 5 توربو (
S5 ) پلاس

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


پژو
GLX 405

پژو
GLX 405 دوگانه سوز

دنا
پلاس توربو

 


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


پژو
پارس
XU7P

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

پژو
پارس
XU7P سفارشی ELX

توقف
تولید


ناموجود

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۴ تیر ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:
سمند
EF7 دوگانه سوز

۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰

۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰

دنا
پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

رانا
پلاس

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

دنا

پژو
پارس
TU5

پژو
206 تیپ 2

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

وانت
آریسان

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

ناموجود

قیمت
کارخانه (تومان)

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

سورن
پلاس

۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سمند
EF7

تارا
دستی

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

ایران
خودرو

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


به
زودی

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

نام
خودرو

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

ناموجود

پژو
پارس
XU7P سفارشی

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


دنا
پلاس

 

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی


قیمت
بازار (تومان)

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس دوگانه سوز

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو
پارس
XU7

پژو
207 . اتوماتیک (پانوراما)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی