قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۴ تیر ۱۴۰۱+جدول

ایران
خودرو

ناموجود

پژو
پارس
XU7P سفارشی

پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

دنا
پلاس توربو

۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

هایما
اس 7 توربو (
S7 ) پلاس

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت
آریسان

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


سمند
EF7


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


تارا
دستی

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


 


پژو
GLX 405 دوگانه سوز

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


پژو
207 . اتوماتیک (پانوراما)

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


پژو
پارس دوگانه سوز

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


توقف
تولید


توقف
تولید


۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

 

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

ناموجود

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661337/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۴ تیر ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

توقف
تولید

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو
SLX 405

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

دنا
پلاس

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


ناموجود

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

سمند
LX

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
GLX 405

 

پژو
پارس
XU7P سفارشی ELX

دنا

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰

تارا
اتوماتیک

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

ناموجود

ناموجود

۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما
اس 5 توربو (
S5 ) پلاس

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


پژو
206 تیپ 2

پژو
207 اتوماتیک
MC

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


پژو
پارس
TU5 سفارشی

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


دنا
پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

رانا
پلاس

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

پژو
پارس
XU7P

نام
خودرو

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


پژو
پارس
XU7

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

پژو
پارس
TU5

سورن
پلاس

۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند
EF7 دوگانه سوز

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی