قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۴ فروردين ۱۴۰۲+جدول

۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰


۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰


۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5 ) پلاس

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو دستی

۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی


 


۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7 ) پلاس
سفارشی

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S )


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰


۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰


۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 1)

سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)

رانا پلاس (پانوراما)

۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)

۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۴ فروردين
۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 2

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)

هایما اس 7 ( S7 ) پلاس

پیکاپ فوتون . بنزینی

۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/685114/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو پارس TU5
سفارشی

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

پیکاپ فوتون . دیزل

۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰


۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰


۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰


۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


رانا پلاس

پژو پارس

 

پژو 207 اتوماتیک

قیمت
کارخانه (تومان)


سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ایران
خودرو

۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5
سفارشی
ELX

پژو 207 اتوماتیک MC

۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰


۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰


۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

ناموجود

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی