قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۴ فروردين ۱۴۰۲+جدول

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


پژو پارس سفارشی ELX

۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7 ) پلاس
سفارشی

پژو پارس TU5
سفارشی

۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

دنا پلاس توربو دستی

۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/685114/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)

پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)

پژو پارس TU5

پژو پارس TU5
سفارشی
ELX

پژو 207 اتوماتیک

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)

رانا پلاس

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰


۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

پژو 206 تیپ 2

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5 ) پلاس

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 1)


۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰


۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S )

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)

پیکاپ فوتون . بنزینی

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

تارا اتوماتیک

۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰


 

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰


۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰


 


۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰


۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰


پژو پارس

به
زودی


تارا دستی

۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰


۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7 ) پلاس

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۴ فروردين
۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

ایران
خودرو

۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰

۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی