قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۴ مرداد ۱۴۰۱+جدول

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


ناموجود

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

پژو SLX 405

قیمت کارخانه (تومان)


۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 2

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


ناموجود

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/664027/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

ناموجود

به زودی


سمند EF7 دوگانه سوز

دنا پلاس توربو اتوماتیک

رانا پلاس

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


سورن پلاس

۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


پژو پارس TU5 سفارشی


۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


تارا دستی

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


پژو پارس XU7P

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


ناموجود

توقف تولید


۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


دنا پلاس

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

 


۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


ناموجود

پژو پارس XU7

پژو پارس TU5

۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران
خودرو در بازار
۱۴ مرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

 

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

وانت آریسان 2

پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو پارس دوگانه سوز

پژو پارس XU7P سفارشی

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

سمند LX

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی