قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۵مهر ۱۴۰۲ +جدول

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۱,۷۰۰,۰۰۰

۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰


۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۵۱۴,۷۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


ایران خودرو


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

نام
خودرو

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰


۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰

۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701983/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

قیمت
کارخانه (تومان)۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

پژو پارس سفارشی

به زودی

۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


به زودی

رانا پلاس (پانوراما)

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)


تارا اتوماتیک V4

پژو پارس TU5

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


به زودی

پژو 207 اتوماتیک MC

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو دربازار ۱۵مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:
سورن پلاس (تیپ 2)

قیمت
بازار (تومان)

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

سورن پلاس (تیپ 4)

تارا اتوماتیک

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰

۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی