قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۵مهر ۱۴۰۲ +جدول

پژو پارس TU5

قیمت
کارخانه (تومان)


۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو دربازار ۱۵مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰

۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو پارس سفارشی ELX

۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

سورن پلاس دوگانه‌سوز

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

هایما 8 اس ( 8S
)

ایران خودرو

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

رانا پلاس

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/701983/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰


۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰


۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

سورن پلاس (تیپ 2)

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 4)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰


به زودی

پژو پارس

قیمت
بازار (تومان)

۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۴,۷۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

به زودی

۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰

۵۱۱,۷۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰


۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

به زودی

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی