قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۵ آبان ۱۴۰۲ +جدول

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

سورن پلاس (تیپ 4)

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

سورن پلاس (تیپ 2)

۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

نام
خودرو

تارا اتوماتیک

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

هایما 7X

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


رانا پلاس

۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰


۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/705088/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۵آبان ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰

به زودی

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

قیمت
کارخانه (تومان)

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

سورن پلاس (تیپ 3)

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰

تارا دستی V1

۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰

۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰

۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

رانا پلاس (پانوراما)

۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

پژو پارس

۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

ایران خودرو

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی