قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۵ آبان ۱۴۰۲ +جدول


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱۵آبان ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

ایران خودرو

نام
خودرو

قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)

وانت آریسان 2

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۶۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

به زودی

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰

پژو پارس TU5

۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

به زودی

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰

رانا پلاس

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰

تارا دستی

۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰

تارا دستی V1

۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰

هایما 7X

۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/705088/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی