قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۵ اسفند ۱۴۰۱+جدول

ایران
خودرو

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


سورن
پلاس (تیپ 2)

۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


هایما
اس 5 (
S5 ) پلاس

به
زودی


۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما
اس 7 (
S7 ) پلاس

۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰


پژو
پارس

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس (تیپ 3)

سورن
پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)

۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰


۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 اتوماتیک (پانوراما)

پژو
206 تیپ 3 (پانوراما)

۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون . دیزل

۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰


پژو
207 اتوماتیک
MC

قیمت
کارخانه (تومان)


رانا
پلاس (پانوراما)

رانا
پلاس

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما
8 اس ( 8
S )

پژو
پارس سفارشی

۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰


۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰


۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰نام
خودرو

۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ
فوتون . بنزینی

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
206 تیپ 2

پژو
پارس سفارشی
ELX

پژو
پارس
TU5
سفارشی
ELX

پیکاپ
فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰


پژو
پارس
TU5
سفارشی

 


۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار
۱۵ اسفند ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰

پژو
207 دنده‌ای (پانوراما)

تارا
اتوماتیک

۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس (تیپ 1)

۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/683260/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰


۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


پژو
207 اتوماتیک

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰


پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

تارا
دستی

۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰


۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ 

۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰


۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰


۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5

وانت
آریسان 2

هایما
اس 7 (
S7 ) پلاس
سفارشی

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


دنا
پلاس (تیپ 1)

دنا
پلاس توربو دستی

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی