قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۶ فروردين ۱۴۰۱+جدول

پژو 206 صندوقدار

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰


۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰


به زودی

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس اتوماتیک

توقف تولید


رانا پلاس

۱۸۴,۲۱۶,۰۰۰


۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰


۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

پژو پارس XU7P

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/651998/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی

قیمت کارخانه (تومان)


دنا پلاس توربو

پژو 207 صندوقدار

نام خودرو

۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


به زودی

قیمت بازار (تومان)

پژو 206 تیپ 5

۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰


۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰


۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

توقف تولید


۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰


۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰


پژو GLX 405

۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰


۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


دنا پلاس

۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰


ایران خودرو


پیکاپ دوکابین فوتون .
دیزل

ناموجود

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

پژو پارس دوگانه سوز

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰


توقف تولید


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع ایران خودرو
در بازار
۱۶ فروردين ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:

پیکاپ دوکابین فوتون .
بنزینی

توقف تولید

۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰

ناموجود

سمند LX

ناموجود

۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان

۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰

به زودی

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

پژو GLX 405
دوگانه سوز

پژو 206 تیپ 2

پژو SLX 405

تارا دستی

دنا پلاس توربو اتوماتیک

به زودی

۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰

سورن پلاس

تارا اتوماتیک

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

پژو پارس (سفارشی)

۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰

۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

دنا

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۳۵۹,۸۱۰,۰۰۰

توقف تولید

۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰

سمند EF7

۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی