قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۷مهر ۱۴۰۲ +جدول

۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

سورن پلاس (تیپ 4)

سورن پلاس (تیپ 3)

پیکاپ فوتون . دیزل

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰


۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/702226/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

سورن پلاس (تیپ 2)

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰


نام
خودرو

۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


پژو پارس

پژو پارس سفارشی

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو دربازار ۱۷مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰

۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰

۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

ایران خودرو

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

به زودی

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰

۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

تارا دستی

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰

۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

به زودی

به زودی

تارا اتوماتیک

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو پارس سفارشی ELX

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

پژو 207 اتوماتیک

۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

به زودی

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)

۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی