قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰



منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/697285/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

هایما 8 اس ( 8S
)

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پژو 207 اتوماتیک

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

قیمت
بازار (تومان)


۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

به زودی

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

پژو 207 تیپ 5

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)


۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

تارا اتوماتیک V4

۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

سورن پلاس (تیپ 2)

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


رانا پلاس

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)



۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

پژو پارس سفارشی

نام
خودرو

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

تارا دستی

۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


ایران خودرو


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی