قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

سورن پلاس (تیپ 2)


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

به زودی

۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


رانا پلاس

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سورن پلاس (تیپ 3)

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


ایران خودرو


۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پژو 207 اتوماتیک MC

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

تارا دستی

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/697477/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84


۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

تارا اتوماتیک

پژو پارس سفارشی

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی