قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


به زودی

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


ایران خودرو


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


پژو پارس

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

رانا پلاس (پانوراما)

پژو 207 اتوماتیک MC

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)


پژو 207 اتوماتیک

رانا پلاس

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/697477/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

به زودی

سورن پلاس (تیپ 2)

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سورن پلاس (تیپ 3)

قیمت
کارخانه (تومان)


قیمت
بازار (تومان)

پژو 207 موتور TU3

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

وانت آریسان 2

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

تارا اتوماتیک

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی