قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ +جدول

پژو 207 تیپ 5

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


تارا دستی

پژو پارس

پژو پارس سفارشی ELX

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

پژو پارس سفارشی

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

پیکاپ فوتون . دیزل

سورن پلاس (تیپ 3)

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

به زودی

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 1)

۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/694546/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


وانت آریسان 2

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

قیمت
بازار (تومان)

۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


تارا اتوماتیک

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز


به زودی


سورن پلاس (تیپ 2)

ایران خودرو


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی