قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ +جدول

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/694546/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پژو 207 موتور TU3

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

به زودی


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

پژو 207 تیپ 5

سورن پلاس (تیپ 2)

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو 207 اتوماتیک MC


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

به زودی

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

پژو پارس

۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

پژو پارس TU5


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


به زودی

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


تارا دستی

۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 1)

پیکاپ فوتون . دیزل

۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی