قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱ خرداد ۱۴۰۱+جدول

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


به زودی

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


سمند EF7

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


پژو پارس XU7P سفارشی

پژو GLX 405
دوگانه سوز

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


نام خودرو

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


ناموجود

پژو پارس دوگانه سوز

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


پژو SLX 405

تارا دستی

توقف تولید


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

پژو پارس XU7

پژو پارس TU5

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)


۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656865/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


توقف تولید


۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

سمند EF7 دوگانه سوز

پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی


۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

توقف تولید


سمند LX

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 2

دنا پلاس توربو اتوماتیک

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


ایران خودرو


۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


رانا پلاس

۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

پژو GLX 405

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

پژو پارس XU7P

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران
خودرو در بازار
۱ خرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

ناموجود

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰

ناموجود

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

دنا

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰

دنا پلاس

پژو 207 اتوماتیک MC

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی