قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱ خرداد ۱۴۰۱+جدول


پژو 207 اتوماتیک MC

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

توقف تولید


ناموجود

پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی

به زودی


نام خودرو

توقف تولید


پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران
خودرو در بازار
۱ خرداد
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
سمند LX

۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس دوگانه سوز

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


پژو پارس XU7P

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

دنا پلاس

پژو 206 تیپ 2

پژو GLX 405
دوگانه سوز

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰

سورن پلاس

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656865/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو SLX 405

۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

تارا اتوماتیک

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

پژو پارس TU5

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


توقف تولید


۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

سمند EF7 دوگانه سوز

سمند EF7

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان

به زودی

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


ایران خودرو


۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7

تارا دستی

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا

ناموجود

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


توقف تولید


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


به زودی

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی