قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۱ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۱ شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:
به زودی

۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

نام
خودرو

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

هایما 8 اس ( 8S
)

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰

ایران خودرو

پیکاپ فوتون . دیزل

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698737/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


رانا پلاس

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پژو پارس سفارشی

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

به زودی

پژو پارس TU5

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

تارا دستی

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

تارا اتوماتیک

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

دنا پلاس (تیپ 1)

وانت آریسان 2

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5


به زودی


۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی