قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

ناموجود

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


توقف تولید


توقف تولید


۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو SLX 405

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


سورن پلاس

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


قیمت کارخانه (تومان)


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


ناموجود

پژو پارس TU5

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲۰ ارديبهشت۱۴۰۱
را می توانید در جدول زیر ببینید:

پژو GLX 405

توقف تولید

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P

پژو GLX 405
دوگانه سوز

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

پژو پارس XU7P سفارشی

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس دوگانه سوز

۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

ایران خودرو


رانا پلاس

دنا پلاس توربو اتوماتیک

قیمت بازار (تومان)

۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰

نام خودرو

پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی

تارا دستی

پژو پارس TU5 سفارشی

توقف تولید

پژو 207 اتوماتیک MC

۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

پژو پارس XU7

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان

ناموجود

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو

ناموجود

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/655657/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 2


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی