قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۱ اسفند ۱۴۰۰+جدول

پژو 206 صندوقدار

۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7

توقف تولید


دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

توقف تولید


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


توقف تولید


۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰


توقف تولید


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/650040/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰


۱۶۹,۲۳۳,۰۰۰


۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


پژو پارس دوگانه سوز

پژو پارس اتوماتیک

۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰


ناموجود

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

ایران خودرو


۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


پژو پارس

پیکاپ دوکابین فوتون .
دیزل

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


سمند EF7 دوگانه سوز

پژو GLX 405
دوگانه سوز

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع ایران خودرو در بازار ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ را می توانید
در جدول زیر ببینید:

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس LX

دنا پلاس

۱۷۵,۹۲۳,۰۰۰


۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 )

پژو GLX 405

 

۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰

نام خودرو

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰

وانت آریسان

۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰

۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰


توقف تولید


توقف تولید


هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

سورن پلاس

هایما اس 5 توربو ( S5 )

۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰


پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۹,۸۱۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک TU5 P

۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰


دنا

ناموجود

۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰

 

پژو SLX 405

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۲۱۴,۱۱۱,۰۰۰


۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 صندوقدار

به زودی

دنا پلاس توربو

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰


پژو 206 . تیپ 2

قیمت کارخانه (تومان)


توقف تولید


۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX

پژو 206 . تیپ 5

۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰


۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

پیکاپ دوکابین فوتون .
بنزینی

۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰


۲۲۷,۶۲۳,۰۰۰


۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰


هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

 

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی