قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۱ مرداد ۱۴۰۱+جدول

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

سمند EF7 دوگانه سوز

پژو پارس XU7P سفارشی

۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


ایران خودرو

۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


پژو پارس XU7

پژو پارس TU5

ناموجود

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/664556/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


پژو پارس TU5 سفارشی

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


سمند EF7

به زودی

سمند LX

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو

به زودی


تارا اتوماتیک

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

 

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

دنا

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


سورن پلاس

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

پژو SLX 405

وانت آریسان 2

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

پژو پارس دوگانه سوز

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰

ناموجود

ناموجود

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

ناموجود

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

پژو پارس XU7P

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

پژو 206 تیپ 2

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

رانا پلاس

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

به زودی

پژو 207 اتوماتیک MC

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

 

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

نام خودرو

توقف تولید

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

توقف تولید

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی