قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۱ مرداد ۱۴۰۱+جدول

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


پژو پارس XU7P سفارشی

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


پژو پارس XU7P سفارشی ELX

دنا

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

ناموجود

۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰

۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

سمند EF7

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

ناموجود

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

دنا پلاس توربو

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/664556/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

رانا پلاس

۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


 


پژو پارس XU7

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

پژو پارس TU5 سفارشی

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


به زودی

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

به زودی


۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰

 

سمند LX

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

قیمت کارخانه (تومان)


۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

توقف تولید


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P

پژو 206 تیپ 2

۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

توقف تولید


۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

تارا اتوماتیک

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

ناموجود

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

سورن پلاس

ناموجود

پژو 207 اتوماتیک MC

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو SLX 405

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


پژو پارس TU5

۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰


ناموجود

پژو پارس دوگانه سوز

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی