قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۴ فروردين ۱۴۰۱+جدول

۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰


پژو پارس XU7

به زودی

پژو پارس XU7P سفارشی

۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع ایران خودرو در بازار
۲۴ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

 

سمند LX

۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰


۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ 

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا

توقف تولید


۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰


توقف تولید


۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰


۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


پژو GLX 405

۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰


۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰


پژو 206 تیپ 2

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

توقف تولید


رانا پلاس

۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰


پژو پارس اتوماتیک

 
پژو GLX 405
دوگانه سوز

۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰

۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰

به زودی

توقف تولید

تارا دستی

توقف تولید

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

ایران خودرو


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652901/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

قیمت بازار (تومان)

سمند EF7 دوگانه سوز

پژو SLX 405

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰

پژو پارس XU7P

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان

تارا اتوماتیک

پژو 207 اتوماتیک MC

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰

نام خودرو

۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰

۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰

۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰

پژو پارس TU5

پژو پارس دوگانه سوز

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰

۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

قیمت کارخانه (تومان)

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۳۴۵,۷۴۱,۰۰۰

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7

۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

ناموجود

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی