قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۴ فروردين ۱۴۰۱+جدول

توقف تولید


۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405
دوگانه سوز

توقف تولید


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/652901/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو پارس اتوماتیک

۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع ایران خودرو در بازار
۲۴ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

وانت آریسان

پژو SLX 405

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰


۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰


۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰


۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰


۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


 

۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


ایران خودرو


قیمت کارخانه (تومان)


۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰


۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰


به زودی

سمند LX

۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰


۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


پژو پارس دوگانه سوز

توقف تولید


پژو پارس TU5 سفارشی

۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰


۳۴۵,۷۴۱,۰۰۰پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

قیمت بازار (تومان)

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰


سورن پلاس

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

به زودی


ناموجود

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰


هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

پژو 206 تیپ 2

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰


سمند EF7

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰


۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰


۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰

 

به زودی

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

پژو پارس XU7

۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰


دنا

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

رانا پلاس

۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰


۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰


دنا پلاس توربو اتوماتیک

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰


۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰


۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

پژو پارس XU7P

۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰


دنا پلاس توربو

به زودی

پژو GLX 405

۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰


۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰


۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 

۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی