قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


توقف تولید


قیمت کارخانه (تومان)


۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


تارا دستی

۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار
۲۵ ارديبهشت۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

پژو 206 تیپ 2

توقف تولید

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

پژو پارس TU5 سفارشی

ناموجود

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰

سمند EF7

توقف تولید

ناموجود

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

پژو پارس XU7P سفارشی

به زودی

تارا اتوماتیک

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

پژو GLX 405

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

                               
ایران خودرو


۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰

به زودی

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰

پژو پارس دوگانه سوز

پژو پارس XU7

توقف تولید

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

پژو 207 اتوماتیک MC

دنا پلاس

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

ناموجود

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

پژو SLX 405

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX

وانت آریسان

رانا پلاس

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405
دوگانه سوز

پژو پارس TU5

۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

دنا

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656175/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


پژو پارس XU7P

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی