قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

ناموجود

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656175/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو پارس TU5

نام خودرو

پژو پارس XU7P سفارشی

پژو 207 اتوماتیک MC

ناموجود

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

قیمت بازار (تومان)

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

تارا دستی

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


پژو GLX 405
دوگانه سوز

۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


سمند EF7 دوگانه سوز

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


پژو پارس دوگانه سوز

۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


پژو پارس XU7

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


توقف تولید


۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

دنا پلاس

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


به زودی

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


دنا پلاس توربو

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX

پژو 206 تیپ 2

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


پژو SLX 405

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


پژو پارس XU7P

وانت آریسان


به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار
۲۵ ارديبهشت۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

سورن پلاس

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

توقف تولید

سمند EF7

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

                               
ایران خودرو


۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا

ناموجود

پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

به زودی

۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰

۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی