قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۶ تیر ۱۴۰۲ +جدول

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

قیمت
کارخانه (تومان)


تارا اتوماتیک

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)


۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


تارا دستی

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

سورن پلاس (تیپ 3)

پیکاپ فوتون . دیزل

۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پژو 207 موتور TU3

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

رانا پلاس (پانوراما)

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


به زودی

هایما 8 اس ( 8S
)

به زودی

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


رانا پلاس

۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

سورن پلاس (تیپ 1)

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

پژو پارس سفارشی ELX

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/695181/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B6-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

وانت آریسان 2

پژو 207 اتوماتیک MC

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی