قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

نام خودرو

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

ناموجود

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


توقف تولید


۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

پژو GLX 405

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


توقف تولید


۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

قیمت کارخانه (تومان)


هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

دنا پلاس

پژو پارس TU5 سفارشی

توقف تولید


۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

پژو 206 تیپ 2

۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

پژو SLX 405

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656505/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

ناموجود

پژو پارس XU7P

سمند LX

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

رانا پلاس

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


پژو پارس XU7

دنا

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

سمند EF7

به زودی

دنا پلاس توربو اتوماتیک

وانت آریسان

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


پژو GLX 405
دوگانه سوز

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


به زودی


۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

سمند EF7 دوگانه سوز

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


پژو پارس دوگانه سوز

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲۸ ارديبهشت۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر
ببینید:پژو 207 اتوماتیک MC

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی