قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۸ تیر ۱۴۰۲ +جدول

پژو 207 موتور TU3

هایما 8 اس ( 8S
)

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

پژو پارس سفارشی ELX

۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

ایران خودرو


قیمت
بازار (تومان)

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


رانا پلاس


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی

تارا اتوماتیک V4

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

سورن پلاس (تیپ 2)

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

سورن پلاس (تیپ 3)

۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/695438/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

پیکاپ فوتون . دیزل

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

به زودی

به زودی

سورن پلاس (تیپ 1)

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی