قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۸ تیر ۱۴۰۲ +جدول

پیکاپ فوتون . دیزل

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

تارا دستی

۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

به زودی

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/695438/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 1)

دنا پلاس (تیپ 1)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


ایران خودرو


۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

سورن پلاس (تیپ 2)

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

پژو پارس

پژو پارس سفارشی ELX

۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)


تارا اتوماتیک

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


به زودی

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

پژو پارس سفارشی

رانا پلاس

پژو 207 تیپ 5

۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی