قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۸ فروردين ۱۴۰۱+جدول

پژو SLX
405

 

پژو پارس
TU5

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰


۱۷۶,۴۰۲,۰۰۰


پژو 206
تیپ 2

پژو پارس
XU7P سفارشی

به زودی

۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰


۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰سورن
پلاس

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206
تیپ 3 . پانوراما

وانت
آریسان

توقف تولید


 

هایما اس
7 توربو (
S7 ) پلاس

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع ایران خودرو
در بازار
۲۸ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

پژو 207
. دنده‌ای (پانوراما)

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653246/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو GLX
405

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

 
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207
دنده‌ای (فرمان برقی)

سمند EF7 دوگانه سوز

پژو 207
دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

۲۴۳,۱۹۷,۰۰۰

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس
XU7P

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰

۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

تارا
دستی

پژو پارس
دوگانه سوز

۳۴۵,۷۴۱,۰۰۰

دنا

توقف تولید

۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰

ناموجود

۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰

ایران خودرو


توقف تولید

نام
خودرو

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207
. اتوماتیک (پانوراما)

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس
XU7P سفارشی ELX

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰

۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۷۱۵,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا
اتوماتیک

دنا پلاس
توربو اتوماتیک

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰

۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰

پژو پارس
TU5 سفارشی ELX

پژو 207
اتوماتیک
MC

۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو پارس
TU5 سفارشی

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰

دنا پلاس
توربو (6 دنده + فرمان برقی)

به زودی

رانا
پلاس

۱۶۰,۴۳۴,۰۰۰

۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰

ناموجود

سمند LX

۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰

به زودی

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس
توربو

۱۶۹,۰۴۹,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)

۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

پژو GLX
405
دوگانه سوز

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۹۳۵,۰۰۰

پژو پارس
XU7

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۱۱۶,۰۰۰

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۲۶۱,۰۰۰

هایما اس
5 توربو (
S5 ) پلاس

۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی