قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۸ فروردين ۱۴۰۱+جدول

 

ایران خودرو


پژو پارس
TU5

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۱۶۰,۴۳۴,۰۰۰


۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰


۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰


پژو SLX
405

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206
تیپ 2

پژو 206
تیپ 3 . پانوراما

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰به زودی

پژو GLX
405

هایما اس
7 توربو (
S7 ) پلاس

هایما اس
5 توربو (
S5 ) پلاس

دنا پلاس
توربو (6 دنده + فرمان برقی)

پژو پارس
XU7P سفارشی

پژو 207
. دنده‌ای (پانوراما)

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653246/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو 207
دنده‌ای (فرمان برقی)

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۹۳۵,۰۰۰


۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۲۶۱,۰۰۰


پژو پارس
XU7

پژو پارس
XU7P

پژو 207
اتوماتیک
MC

به زودی

پژو پارس
دوگانه سوز

سمند LX

پژو پارس
TU5 سفارشی ELX

۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰


۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰


۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰


۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰


۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تارا
اتوماتیک

۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰


توقف تولید


پژو پارس
TU5 سفارشی

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX
405
دوگانه سوز

قیمت
کارخانه (تومان)


۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207
. اتوماتیک (پانوراما)

پژو پارس
XU7P سفارشی ELX

ناموجود

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


وانت
آریسان

رانا
پلاس

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

دنا

نام
خودرو

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7

۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰


دنا پلاس

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰


۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰


 

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207
دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


۱۷۶,۴۰۲,۰۰۰


۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۰۴۹,۰۰۰


۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰


۳۴۵,۷۴۱,۰۰۰


۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۱۱۶,۰۰۰


به زودی

۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۷۱۵,۰۰۰


۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۱۹۷,۰۰۰


 


۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰

۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰

۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

دنا پلاس
توربو

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس

۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰

توقف تولید

ناموجود

دنا پلاس
توربو اتوماتیک

توقف تولید

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا
دستی

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع ایران خودرو
در بازار
۲۸ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی