قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲۸ فروردين ۱۴۰۱+جدول

۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653246/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

ناموجود

دنا پلاس
توربو اتوماتیک

۱۶۹,۰۴۹,۰۰۰


۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰


۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰


پژو پارس
TU5

نام
خودرو

پژو پارس
XU7P سفارشی ELX

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۳۴,۰۰۰


۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰


وانت
آریسان

توقف تولید


۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰


به زودی

 

پژو پارس
XU7P سفارشی

۳۴۵,۷۴۱,۰۰۰


۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


به زودی


۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX
405
دوگانه سوز

۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰

 

پژو SLX
405

سورن
پلاس

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰

پژو 206
تیپ 3 . پانوراما

دنا پلاس
توربو (6 دنده + فرمان برقی)

تارا
اتوماتیک

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


سمند EF7 دوگانه سوز

پژو پارس
دوگانه سوز

۱۵۰,۲۶۱,۰۰۰


پژو 207
دنده‌ای (فرمان برقی)

قیمت
کارخانه (تومان)


پژو 206
تیپ 2

دنا پلاس

۳۹۸,۱۱۶,۰۰۰


۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰


۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰


۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰


دنا

پژو 207
دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

پژو پارس
XU7

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۱۹۷,۰۰۰


۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو پارس
TU5 سفارشی ELX

۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰


۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس
توربو

پژو 207
. دنده‌ای (پانوراما)

۲۱۵,۷۱۵,۰۰۰


پژو 207
. اتوماتیک (پانوراما)

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰


۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس
XU7P

سمند EF7

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰


۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰


۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


توقف تولید


۲۰۵,۹۳۵,۰۰۰


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰


توقف تولید


۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع ایران خودرو
در بازار
۲۸ فروردين
۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:

ناموجود

هایما اس
7 توربو (
S7 ) پلاس

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس
5 توربو (
S5 ) پلاس

توقف تولید


تارا
دستی

۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰


۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰


رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

پژو 207
اتوماتیک
MC

پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

پژو GLX
405

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس
TU5 سفارشی

به زودی

به زودی


رانا
پلاس

۱۷۶,۴۰۲,۰۰۰


۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی