قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲ مرداد ۱۴۰۱+جدول

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


سورن
پلاس

پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

پژو
پارس دوگانه سوز

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


سمند
EF7

پژو
GLX 405

سمند
EF7 دوگانه سوز

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


دنا
پلاس توربو اتوماتیک

دنا
پلاس توربو

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


ناموجود

۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲ مرداد ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:


ایران
خودرو

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

پژو
GLX 405 دوگانه سوز

پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

تارا
دستی

ناموجود

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پژو
206 تیپ 2

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P سفارشی

هایما
اس 7 توربو (
S7 ) پلاس

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰

سمند
LX

توقف
تولید

ناموجود

وانت
آریسان 2

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو
پارس
TU5

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

 


ناموجود

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


به
زودی

توقف
تولید


نام
خودرو

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


توقف
تولید


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/662980/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

تارا
اتوماتیک

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


پژو
207 اتوماتیک
MC

دنا
پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

پژو
پارس
XU7P سفارشی ELX

به
زودی


۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


رانا
پلاس

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


دنا
پلاس

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


هایما
اس 5 توربو (
S5 ) پلاس

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


پژو
پارس
XU7

پژو
207 . اتوماتیک (پانوراما)

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


دنا

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


پژو
SLX 405

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


به
زودی

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی