قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۲ مرداد ۱۴۰۱+جدول

قیمت
بازار (تومان)

به
زودی

دنا
پلاس توربو

نام
خودرو

پژو
GLX 405 دوگانه سوز

۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف
تولید


دنا
پلاس

۲۹۸,۵۰۰,۰۰۰

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

رانا
پلاس

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


هایما
اس 5 توربو (
S5 ) پلاس

توقف
تولید


۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو
GLX 405

به
زودی


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/662980/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


به
زودی


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰


۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
آریسان 2

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۲ مرداد ۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

سمند
EF7

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰

۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰

سمند
EF7 دوگانه سوز

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس دوگانه سوز

پژو
پارس
XU7P سفارشی ELX

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

پیکاپ
فوتون تونلند . دیزل

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

ایران
خودرو

پژو
پارس
XU7P سفارشی

پژو
SLX 405

توقف
تولید

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

تارا
دستی

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

سمند
LX

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

سورن
پلاس

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

 

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

دنا

۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5

۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

ناموجود

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

پژو
پارس
XU7P

۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)

پیکاپ
فوتون تونلند . بنزینی

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

ناموجود

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

پژو
207 . اتوماتیک (پانوراما)

ناموجود

تارا
اتوماتیک

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 

ناموجود

ناموجود

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰

 

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی

پژو
207 اتوماتیک
MC

دنا
پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰

هایما
اس 7 توربو (
S7 ) پلاس

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو
206 تیپ 2

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی