قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


به زودی

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰



منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698510/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

دنا پلاس (تیپ 1)

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

نام
خودرو

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 4)

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

رانا پلاس

۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


تارا دستی

به زودی

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک

هایما 8 اس ( 8S
)

پژو پارس سفارشی ELX

۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

پژو پارس سفارشی

۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

ایران خودرو


پژو پارس

۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

به زودی


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

پژو 207 اتوماتیک MC

۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی