قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


ایران خودرو


۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

پژو 207 موتور TU3


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

سورن پلاس (تیپ 3)

۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

رانا پلاس

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698510/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

قیمت
کارخانه (تومان)


۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

به زودی

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

پیکاپ فوتون . دیزل

پژو پارس

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

وانت آریسان 2

نام
خودرو

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

به زودی


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

به زودی

پژو 207 تیپ 5

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

پژو 207 اتوماتیک

سورن پلاس (تیپ 4)

تارا اتوماتیک

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی