قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳۱ تیر ۱۴۰۲ +جدول

به زودی

پژو 207 موتور TU3

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پژو پارس سفارشی ELX

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/695671/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


رانا پلاس

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

پژو 207 اتوماتیک MC

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

پیکاپ فوتون . دیزل

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


نام
خودرو

به زودی

۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


پژو پارس

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


تارا دستی

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

پژو 207 اتوماتیک

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


پژو 207 تیپ 5

سورن پلاس دوگانه‌سوز

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

دنا پلاس (تیپ 1)

۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 1)

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی