قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳۱ تیر ۱۴۰۲ +جدول

سورن پلاس (تیپ 1)

پژو پارس سفارشی ELX

پیکاپ فوتون . دیزل

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


پژو پارس TU5

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

به زودی

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/695671/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰رانا پلاس (پانوراما)

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


پژو پارس

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

تارا دستی

وانت آریسان 2

۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

قیمت
بازار (تومان)

تارا اتوماتیک

۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)پژو 207 موتور TU3

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

پژو 207 تیپ 5

سورن پلاس (تیپ 2)

به زودی

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

پژو 207 اتوماتیک

۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

ایران خودرو


۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی