قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳۱ خرداد ۱۴۰۱+جدول

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

قیمت کارخانه (تومان)


۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


دنا پلاس

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7

پژو پارس TU5

ناموجود

۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


نام خودرو

پژو GLX 405

تارا دستی

۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

توقف تولید


به زودی


۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

توقف تولید


ناموجود

دنا پلاس توربو

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


پژو 206 تیپ 2

پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)

۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

ناموجود

۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


پژو SLX 405

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


 

پژو پارس دوگانه سوز

تارا اتوماتیک

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/659859/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

 

پژو پارس XU7P

وانت آریسان

توقف تولید

۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

رانا پلاس

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰

سمند EF7

پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)

۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

                                          ایران خودرو


سمند LX

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی