قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

رانا پلاس

۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


پژو پارس سفارشی

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

سورن پلاس دوگانه‌سوز

پژو پارس سفارشی ELX

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

هایما 8 اس ( 8S
)

ایران خودرو


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

به زودی

پژو پارس TU5

به زودی

به زودی

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

تارا اتوماتیک V4

۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


پژو 207 تیپ 5

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

رانا پلاس (پانوراما)

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 4)

پژو 207 اتوماتیک

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698636/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-31-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

تارا دستی

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

سورن پلاس (تیپ 3)

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی