قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

رانا پلاس (پانوراما)

قیمت
کارخانه (تومان)تارا اتوماتیک V4

۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


سورن پلاس (تیپ 4)

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

ایران خودرو


۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698636/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-31-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


به زودی

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

پژو پارس سفارشی

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


تارا دستی

سورن پلاس (تیپ 3)

۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

به زودی

۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو پارس TU5

تارا اتوماتیک

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

پیکاپ فوتون . دیزل

پژو 207 تیپ 5

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی