قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

به زودی

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی

پژو 207 اتوماتیک

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/698636/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

به زودی

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

دنا پلاس (تیپ 1)

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


رانا پلاس

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

سورن پلاس (تیپ 2)

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 3)

پژو پارس

۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

ایران خودرو


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


پژو 207 موتور TU3


هایما 8 اس ( 8S
)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی