قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳ بهمن۱۴۰۱+جدول

۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰


پژو
207 اتوماتیک
MC

۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰

سمند
EF7

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰


رانا
پلاس

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

وانت
آریسان 2

قیمت
کارخانه (تومان)


دنا
پلاس

ناموجود

به
زودی

۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰


۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰


۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰


۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


هایما
اس 7 (
S7 ) پلاس

۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو
206 تیپ 2

دنا
پلاس توربو دستی

سورن
پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)

۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


سورن
پلاس (تیپ 2)

۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰


۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


 

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس

۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰


۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


سمند
LX

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس (تیپ 1)

پیکاپ
فوتون . دیزل

تارا
اتوماتیک

۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5
سفارشی

سمند
EF7
دوگانه سوز

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/679922/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

نام
خودرو

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۳ بهمن۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰

 

پیکاپ
فوتون . بنزینی

پژو
پارس سفارشی
ELX

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

پژو
پارس
TU5

۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

تارا
دستی

پژو
پارس
TU5
سفارشی
ELX

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰

به
زودی

۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس سفارشی

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

سورن
پلاس (تیپ 3)

۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰

ایران
خودرو

۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما
اس 5 (
S5 ) پلاس

۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰

۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰

۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)

هایما
اس 7 (
S7 ) پلاس
سفارشی

هایما
8 اس ( 8
S )

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی