قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳ خرداد ۱۴۰۱+جدول

به زودی


هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو GLX 405
دوگانه سوز

قیمت بازار (تومان)

۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

نام خودرو

سورن پلاس

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


ایران خودرو


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7

پژو پارس TU5

پژو پارس TU5 سفارشی

ناموجود

۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو پارس دوگانه سوز

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657117/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

دنا

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

پژو پارس XU7P

پژو پارس XU7

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


قیمت کارخانه (تومان)


۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


سمند LX

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405

۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

پژو SLX 405

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


توقف تولید


پژو 206 تیپ 2

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


به زودی

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


تارا دستی

پژو پارس XU7P سفارشی

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


دنا پلاس توربو

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


رانا پلاس

۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


به زودی

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


دنا پلاس

ناموجود

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی