قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳ خرداد ۱۴۰۱+جدول

پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

رانا پلاس

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


ناموجود

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


سمند LX

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405
دوگانه سوز

۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

توقف تولید


۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)


پژو پارس TU5 سفارشی ELX

دنا پلاس توربو

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰


دنا

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

سمند EF7

تارا اتوماتیک

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

وانت آریسان


۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

ناموجود

۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

پژو پارس دوگانه سوز

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

نام خودرو

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

پژو پارس XU7

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


تارا دستی

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 2

ایران خودرو


توقف تولید


۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

توقف تولید


پژو پارس XU7P

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657117/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

ناموجود

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


دنا پلاس توربو اتوماتیک

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


پژو GLX 405

۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو SLX 405

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


به زودی


پژو پارس XU7P سفارشی

۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


پژو پارس TU5 سفارشی

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

ناموجود

به زودی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی