قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۳ خرداد ۱۴۰۱+جدول

۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/657117/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توقف تولید


۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰پژو پارس XU7P سفارشی

به زودی

وانت آریسان

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


ناموجود

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 2

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


ناموجود

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰


۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


قیمت کارخانه (تومان)


پژو پارس TU5 سفارشی ELX

پژو 207 اتوماتیک MC

به زودی

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

دنا پلاس توربو اتوماتیک

پژو پارس XU7P

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


سمند LX

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

رانا پلاس

دنا پلاس توربو

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405
دوگانه سوز

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

پژو پارس XU7

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


پژو GLX 405

۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

ناموجود

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

پژو پارس دوگانه سوز

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

دنا

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


تارا دستی

ایران خودرو


پژو SLX 405

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

توقف تولید


۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


سمند EF7

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


پژو پارس TU5 سفارشی

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی