قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۵ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۷۱۵,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/654102/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

پژو 207 اتوماتیک MC

دنا پلاس توربو

۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰


۳۴۵,۷۴۱,۰۰۰


 

۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰

پژو GLX 405

به زودی

دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰


قیمت بازار (تومان)

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰


۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

پژو GLX 405 دوگانه سوز

دنا پلاس

پژو پارس TU5 سفارشی

سمند EF7

۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۱۱۶,۰۰۰


۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰


پژو پارس XU7P سفارشی

به زودی


۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰


۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰


۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

قیمت کارخانه (تومان)


ناموجود

ایران خودرو


پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

۱۶۹,۰۴۹,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران
خودرو در بازار
۵ ارديبهشت۱۴۰۱
را می توانید در جدول زیر ببینید:

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


پژو 206 تیپ 2

پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰


هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

دنا

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)

۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰


۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰


۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

سمند EF7 دوگانه سوز

ناموجود

۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۲۶۱,۰۰۰


به زودی

تارا دستی

پژو پارس XU7P

۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو SLX 405

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX

پژو پارس XU7

۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۲۴۳,۱۹۷,۰۰۰


۲۰۵,۹۳۵,۰۰۰


رانا پلاس

ناموجود

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰


وانت آریسان

۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس دوگانه سوز

۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰


ناموجود

۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰


۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰


۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۴۳۴,۰۰۰


۱۷۶,۴۰۲,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی