قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲+جدول

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰


 

۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰


رانا پلاس

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو

۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا دستی

پیکاپ فوتون . بنزینی

۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5 ) پلاس

۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰


تارا اتوماتیک

پژو پارس سفارشی

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/686891/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰


۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰


۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰


۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

پژو پارس TU5 سفارشی ELX


۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰


۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

سورن پلاس (تیپ 3)

پژو 206 تیپ 3 (پانوراما)

دنا پلاس توربو اتوماتیک

دنا پلاس (تیپ 1)

نام خودرو

وانت آریسان 2

سورن پلاس (تیپ 1)

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

 


۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰


۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰


۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (پانوراما)

سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ
3)

پژو پارس TU5

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ
1)

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو دستی

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰


۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰


۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰


۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر
ببینید:پژو 207 اتوماتیک (پانوراما)

پژو پارس سفارشی ELX

پژو 206 تیپ 2

۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰

۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S )

هایما اس 7 ( S7 ) پلاس

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی