قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۵ تیر ۱۴۰۱+جدول

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

ناموجود

ناموجود

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰


۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

 


۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/660323/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو پارس دوگانه سوز

سورن پلاس

قیمت کارخانه (تومان)


۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

به زودی


قیمت بازار (تومان)

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

                                    ایران
خودرو


تارا دستی

۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۵ تیر ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)

پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)

پژو SLX 405

توقف تولید


۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P

دنا پلاس توربو

۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


ناموجود

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

پژو GLX 405

۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

نام خودرو

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

 توقف تولید

 

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

سمند EF7

پژو 206 تیپ 2

۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7

ناموجود

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

وانت آریسان

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

توقف تولید

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

توقف تولید

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

دنا پلاس

دنا

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


به زودی

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی