قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۵ تیر ۱۴۰۱+جدول


۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


نام خودرو

۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


                                    ایران
خودرو


قیمت بازار (تومان)

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰


۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


 
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

قیمت کارخانه (تومان)

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

ناموجود

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو SLX 405

۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

دنا پلاس توربو

۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/660323/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

پژو 206 تیپ 2

به زودی


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس XU7P سفارشی ELX

پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)

پژو پارس XU7P سفارشی

ناموجود

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


توقف تولید


هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰


پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

ناموجود

 

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰


وانت آریسان

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


 

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰


۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


پژو پارس دوگانه سوز

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰


۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405

پژو پارس XU7P

توقف تولید


سمند EF7

تارا دستی

پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰


۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۵ تیر ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7

دنا

پژو 207 اتوماتیک MC

به زودی

پژو پارس TU5 سفارشی

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی