قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۵ تیر ۱۴۰۱+جدول

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

 

۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰تارا دستی

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

                                    ایران
خودرو


۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


پژو 206 تیپ 2

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


ناموجود

سمند LX

۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰


۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

 


 

پژو GLX 405

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

پژو پارس دوگانه سوز

توقف تولید

پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)

توقف تولید

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

سمند EF7

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

دنا پلاس توربو

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

پژو پارس TU5

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

دنا پلاس

۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

ناموجود

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

رانا پلاس

ناموجود

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

 


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/660323/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

تارا اتوماتیک

قیمت کارخانه (تومان)

۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

نام خودرو

به زودی

پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)

سورن پلاس

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰

پژو پارس XU7

وانت آریسان

۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو،قیمت
روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۵ تیر ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

پژو SLX 405

پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

پژو 207 اتوماتیک MC

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰

ناموجود

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی