قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۵ تیر ۱۴۰۲ +جدول


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5
سفارشی
ELX

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 2

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

پژو پارس TU5
سفارشی

۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


توقف تولید


به زودی

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

رانا پلاس (پانوراما)

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


به زودی

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی ELX

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


تارا دستی

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

توقف تولید


به زودی

۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

تارا اتوماتیک V4

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل


تارا اتوماتیک

۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان


۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

ناموجود

پژو 207 اتوماتیک MC

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

پژو پارس

۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 1)

سورن پلاس (تیپ 3)

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

ایران خودرو


۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/693182/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

توقف تولید


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی