قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۵ تیر ۱۴۰۲ +جدول

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


رانا پلاس

هایما 8 اس ( 8S
)

قیمت
بازار (تومان)

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک MC

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


به زودی

۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/693182/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


توقف تولید


تارا دستی

۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

سورن پلاس (تیپ 1)

سورن پلاس (تیپ 2)

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید


۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


به زودی

ایران خودرو


پژو پارس

پژو پارس TU5
سفارشی

پیکاپ فوتون . دیزل

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

دنا پلاس توربو
اتوماتیک


تارا اتوماتیک

۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

ناموجود

پژو 207 تیپ 5

قیمت
کارخانه (تومان)


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


توقف تولید


پژو پارس سفارشی

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

پژو پارس TU5
سفارشی
ELX

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

سورن پلاس (تیپ 3)

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز


۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰


۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

وانت آریسان 2

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

پژو 206 تیپ 2

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی