قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۶ آذر ۱۴۰۲ +جدول

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

تارا دستی

هایما اس 5 ( S5
) جدید

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


هایما 7X

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس پانوراما
(ارتقاء)

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) سفارشی

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰


۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰


تارا اتوماتیک


پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

پژو پارس

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

پژو 207 موتور TU3

پژو پارس سفارشی

رانا پلاس (پانوراما)

۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

قیمت
کارخانه (تومان)


۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

پژو 207 دنده‌ای آپشنال(پانوراما)

۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰


۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

به زودی

سورن پلاس (تیپ 4)

رانا پلاس (ارتقاء)

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


تارا اتوماتیک
(ارتقاء)

۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰قیمت
بازار (تومان)

دنا پلاس (تیپ 1)

۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰


۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته) آپشنال

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰


۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX


۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰


تارا دستی V1

۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


به زودی

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰

وانت آریسان 2

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰


به زودی


۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
)

ایران خودرو


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۶ آبان ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/707142/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی