قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۶ آذر ۱۴۰۲ +جدول

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰


تارا دستی

۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

هایما 7X

به زودی


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

پژو 207 دنده‌ای آپشنال(پانوراما)

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰


۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX


۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

تارا اتوماتیک
(ارتقاء)

به زودی

۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

پژو 207 تیپ 5

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۶ آبان ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) سفارشی

هایما اس 7 ( S7
)

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰

نام
خودرو

تارا اتوماتیک V4

۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰

۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) جدید

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰

۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس پانوراما
(ارتقاء)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰

۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

ایران خودرو

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰

وانت آریسان 2

تارا دستی V1

۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/707142/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰


پژو پارس

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته) آپشنال

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


رانا پلاس (ارتقاء)

۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰


۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

قیمت
بازار (تومان)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی