قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۶ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 3)

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

نام
خودرو

۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


به زودی

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

تارا دستی

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

سورن پلاس (تیپ 4)

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پژو پارس TU5

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

قیمت
بازار (تومان)

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

به زودی

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی

رانا پلاس

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک

۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

پژو 207 اتوماتیک

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

به زودی

پژو پارس سفارشی ELX

پژو 207 موتور TU3

۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

پژو پارس

ایران خودرو


وانت آریسان 2

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699162/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی