قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۷ ارديبهشت ۱۴۰۱+جدول

دنا پلاس

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۲۴۳,۱۹۷,۰۰۰


۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰


به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران
خودرو در بازار
۷ ارديبهشت۱۴۰۱ را می
توانید در جدول زیر ببینید:


۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰

ناموجود

دنا پلاس توربو (6 دنده +
فرمان برقی)

سمند LX

۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو SLX 405

توقف تولید

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو

رانا پلاس

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405
دوگانه سوز

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5

پژو 207 اتوماتیک MC

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
برقی)

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۲۰۹,۰۴۰,۰۰۰

توقف تولید

ناموجود

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۱۶۰,۴۳۴,۰۰۰

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

به زودی

پژو 207 . دنده‌ای
(پانوراما)

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان
هیدرولیک)

۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P

۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰

پژو 206 تیپ 2

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰

وانت آریسان

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

۱۷۶,۴۰۲,۰۰۰

پژو پارس XU7

۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی

تارا دستی

به زودی

پژو پارس دوگانه سوز

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

۲۰۵,۹۳۵,۰۰۰

۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰

۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۷۴۱,۰۰۰

۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

پژو 207 . اتوماتیک
(پانوراما)

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰

قیمت بازار (تومان)

۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰

ناموجود

۱۵۰,۲۶۱,۰۰۰

۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰

به زودی

سمند EF7 دوگانه سوز

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/654354/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰


۳۹۸,۱۱۶,۰۰۰


۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰


پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون تونلند .
بنزینی

۱۶۹,۰۴۹,۰۰۰


ایران خودرو


۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰


سمند EF7

نام خودرو

۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

۲۱۵,۷۱۵,۰۰۰


توقف تولید


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی