قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۷ تیر ۱۴۰۱+جدول

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰


۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/660609/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰


۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰


۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ناموجود

به زودی


پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۷ تیر ۱۴۰۱ را می توانید در جدول زیر ببینید:

قیمت بازار (تومان)

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

                                  ایران خودرو


سمند EF7

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰

۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

ناموجود

۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

سمند LX

ناموجود

پژو پارس XU7P

۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

پژو SLX 405

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰

ناموجود

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

توقف تولید

پژو پارس TU5 سفارشی

۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت کارخانه (تومان)

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس

توقف تولید

نام خودرو

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

پژو پارس XU7P سفارشی

دنا

پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

تارا دستی

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

وانت آریسان

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک MC

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

ناموجود

دنا پلاس توربو

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰

رانا پلاس

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

پژو پارس XU7

تارا اتوماتیک

پژو پارس TU5

توقف تولید

۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

پژو GLX 405

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰

پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)

پژو پارس دوگانه سوز

پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)

۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

پژو 206 تیپ 2

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی