قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۷ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

پژو 207 اتوماتیک MC

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


رانا پلاس

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 4)

تارا دستی


۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 2)

۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


قیمت
بازار (تومان)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

تارا اتوماتیک V4

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


رانا پلاس (پانوراما)

۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

سورن پلاس (تیپ 3)

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)


۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


پیکاپ فوتون . دیزل

۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

تارا اتوماتیک

۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو پارس سفارشی

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

به زودی

۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

وانت آریسان 2

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۷ شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699240/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


پژو 207 اتوماتیک

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

پژو پارس TU5

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی