قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۷ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


به زودی

۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


پژو پارس سفارشی

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

پژو 207 اتوماتیک MC

۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699240/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

سورن پلاس (تیپ 3)

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


تارا اتوماتیک V4

وانت آریسان 2

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

پژو پارس

۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

دنا پلاس (تیپ 1)

۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

تارا دستی

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


رانا پلاس (پانوراما)

۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


قیمت
کارخانه (تومان)


۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰


سورن پلاس دوگانه‌سوز

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

رانا پلاس

به زودی

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۷ شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 4)

پژو پارس TU5

۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی