قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۸ بهمن۱۴۰۱+جدول

ایران
خودرو

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰


۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰


پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

هایما
8 اس ( 8
S )

۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


به
زودی

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت
آریسان 2

۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰


۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


پژو
206 تیپ 2

پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


سورن
پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)

۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰


۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۸ بهمن۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:


۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰

۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰

۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

پیکاپ
فوتون . دیزل

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

سورن
پلاس (تیپ 2)

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰

۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰

سمند
EF7

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

دنا
پلاس توربو دستی

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰

رانا
پلاس

۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰

سورن
پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)

پژو
پارس
TU5

سمند
EF7 دوگانه سوز

۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰

ناموجود

 

۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون . بنزینی

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا
دستی

۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

هایما
اس 7 (
S7 ) پلاس سفارشی

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

پژو
207 اتوماتیک
MC

دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)

پژو
207 اتوماتیک

هایما
اس 5 (
S5 ) پلاس

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس سفارشی
ELX

پژو
پارس
TU5 سفارشی

نام
خودرو

پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

 

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس (تیپ 3)

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰

۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس سفارشی

پژو
پارس

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

به
زودی

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰

قیمت
بازار (تومان)

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما
اس 7 (
S7 ) پلاس

سورن
پلاس (تیپ 1)

سمند
LX

۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰

به
زودی

تارا
اتوماتیک

دنا
پلاس (تیپ 1)

۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/680336/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی