قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۸ بهمن۱۴۰۱+جدول

۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰


به
زودی

پژو
207 . دنده‌ای (پانوراما)

سمند
EF7 دوگانه سوز

۸۱۱,۶۴۸,۰۰۰


پژو
206 تیپ 3 . پانوراما

پژو
207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

سمند
EF7

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰


پژو
پارس
TU5 سفارشی ELX

پژو
207 اتوماتیک
MC

ناموجود

به گزارش خبرخودرو،قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در بازار ۸ بهمن۱۴۰۱ را
می توانید در جدول زیر ببینید:

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون . بنزینی

۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

سمند
LX

۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)

دنا
پلاس توربو دستی

وانت
آریسان 2

به
زودی

۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/680336/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰

 


پژو
پارس سفارشی

۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰


به
زودی

۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰


۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰


پیکاپ
فوتون . دیزل

تارا
دستی

۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰


۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰


۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس (تیپ 2)

سورن
پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 1)

هایما
اس 5 (
S5 ) پلاس

رانا
پلاس

۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰


۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰


پژو
پارس
TU5

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰


هایما
اس 7 (
S7 ) پلاس سفارشی

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰

ایران
خودرو

سورن
پلاس دوگانه‌سوز (تیپ 3)

۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰

هایما
8 اس ( 8
S )

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰


۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو
207 اتوماتیک


به
زودی


۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰


پژو
پارس
TU5 سفارشی

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰


۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰


۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰


۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰


 

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰


هایما
اس 7 (
S7 ) پلاس

۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰


۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰


سورن
پلاس (تیپ 3)

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰


۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰


نام
خودرو

۲۴۹,۲۵۳,۰۰۰


۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰


۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰


پژو
206 تیپ 2

پژو
پارس سفارشی
ELX

تارا
اتوماتیک

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰


۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰

سورن
پلاس (تیپ 1)

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا
پلاس (تیپ 1)

پژو
207 دنده‌ای (فرمان برقی)

رانا
پلاس
TU5+ (پانوراما)

۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو
پارس

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ
فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰


۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰


دنا
پلاس توربو اتوماتیک

۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی