قیمت روز محصولات ایران خودرو در ۸ مرداد ۱۴۰۲ +جدول

پژو پارس سفارشی


۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس

۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰


۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

پیکاپ فوتون . دیزل

۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/696293/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

سورن پلاس (تیپ 2)

۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس


۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰تارا دستی

۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

تارا اتوماتیک

۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

سورن پلاس دوگانه‌سوز

تارا اتوماتیک V4

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


نام
خودرو

سورن پلاس (تیپ 1)

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

هایما 8 اس ( 8S
)

پژو 207 موتور TU3

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو 207 اتوماتیک MC

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

قیمت
بازار (تومان)

سورن پلاس (تیپ 3)

۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


ایران خودرو


به زودی

۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰


وانت آریسان 2

قیمت
کارخانه (تومان)


پژو پارس سفارشی ELX

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰


۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی